M U D r .  Z o r a  J A R U N K O V Á
Mamo-sonografické  oddelenie  Banská Bystrica
Mamo-sonografické  oddelenie  Banská Bystrica
M U D r .  Z o r a  J A R U N K O V Á


Naši partneri:

Počet návštev stránky
Telefón: 048 4144367
mamo-sono@mamo-sono.sk
© 2015 NOVIA plus s.r.o.
Všetky práva vyhradené

Aktualizované dňa: 31.07.2015
MUDr. Zora Jarunková
Medicínske centrum ZDRAVOMED
Cesta k nemocnici č. 23
974 01  Banská Bystrica
ORDINAČNÉ HODINY:
Pondelok až Piatok  07:00 - 15:00
Designed by rddca
counter